AIRPORT TAXI SERVICE - HAPPY DAYS van marsbergen

Wij zijn bereikbaar op 06 53 56 00 86


TAXI-SERVICE
Uw eigen privechauffeur met auto.
Tegen vaste tarieven huurt u ook een "privé taxi" voor verschillende soorten van personenvervoer.
Taxi-Service van deur tot deur.

Of u naar een Cruiseboot gebracht of gehaald wilt worden naar restaurant of theater of werk of ziekenhuis of waar u maar naar toe wilt worden gebracht of gehaald. Deze service kunt u alleen op vooruit bestelling reserveren van minimaal 24 uur voor de opdracht."

Informatie over onze diensten

U wordt...

Voor de "jongere" passagiers is er altijd een verrassing in de grabbel doos en leuke filmpjes. De "oudere" passagier word natuurlijk niet vergeten en krijgt ook een attentie aangeboden. Er is leesmateriaal aanwezig, gratis flesje water en de auto's zijn voorzien van DVD beeldschermen.

De chauffeur haalt u op bij het vliegveld na aanmelding zo spoedig mogelijk op (gemiddeld 10 minuten, calimiteiten als vertraging voorbehouden). Op vliegveld Schiphol bij een servicebalie genaamd de "STA" (Schiphol Transfer Arrival) een afhaalpunt die dag en nacht is bemand. Op overige vliegvelden wordt u bijvoorbeeld bij een meetingpoint opgehaald of na telefonisch overleg.

RIT OPDRACHT AIRPORT & V I P TAXI – SERVICE

Informeer altijd eerst telefonisch voor beschikbaarheid - Telefoon 06 53 56 00 86
Bij opgaven van een retour rit opdracht vul beide gedeelte in.

Uw gegevens
Heenreis
Terugreis
Aanvullende informatie

Bagage voorwaarden; 1 koffer en 1 stuks handbagage per persoon of wat in de auto past.

Behoudens het hier gestelde komt een overeenkomst met HAPPY DAYS van marsbergen eerst dan tot stand nadat deze de opdracht schriftelijk of per telefax / E-mail dan wel mondeling of per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. HAPPY DAYS AIRPORT & V I P TAXI SERVICE is een onderdeel van HAPPY DAYS van marsbergen en alle opdrachten vallen onder de algemene voorwaarden. U huurt een luxe auto met chauffeur en de speciale tarieven zijn berekend op de rijtijd die minimaal nodig is en exclusief extra wachttijd. Bij het niet nakomen van de gestelde voorwaarden kan de opdracht vervallen en de gemaakte kosten worden in rekening gebracht van de opdrachtgever/cliënt. Annuleringen, tot 24 uur wordt 25 % in rekening gebracht, binnen 24 uur wordt 100% in rekening gebracht. Opdrachtgever/cliënt wordt geacht kennis te hebben genomen van de voorwaarden en deze te hebben geaccepteerd. Boekingen geplaatst door derde/tussenpersoon wordt geacht de opdrachtgever/cliënt in kennis te hebben gesteld van de voorwaarden. Overmacht en het niet kunnen uitvoeren van een gedeelte of volledige opdracht zal eventueel vooruit betaalde gelden worden gecrediteerd over het gedeelte dat niet kan worden uitgevoerd. Betaling dienen bij vooruit betaling te worden voldaan contant of per bank/giro volgens voorwaarden. Betaling via bank/giro dient dit 24 uur voor de opdracht te zijn voldaan. Het niet juist opgegeven van informatie is voor verantwoording van opdrachtgever.

We gebruiken de informatie in dit formulier om contact met u op te nemen over uw vraag. Door dit formulier te verzenden, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens kunnen verzamelen en gebruiken voor de redenen die hierboven genoemd staan. Meer informatie hierover kunt u vinden in onze privacyverklaring.

Privacy Verklaring

HAPPY DAYS van marsbergen, gevestigd te Purmerend , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:

HAPPY DAYS van marsbergen 06 53560086

'Contactpersoon' is de Functionaris Gegevens bescherming van HAPPY DAYS van marsbergen 'Hij/Zij' is te bereiken via info@happydaysvanmarsbergen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HAPPY DAYS van marsbergen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@happydaysvanmarsbergen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HAPPY DAYS van marsbergen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U een nieuwsbrief te versturen

Geautomatiseerde besluitvorming

HAPPY DAYS van marsbergen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van HAPPY DAYS van marsbergen ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

HAPPY DAYS van marsbergen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
persoonsgegevens > Bewaar termijn > 'Discuss with client in approval call, standard is 2 years'
telefoonnummer > Bewaar termijn > 'Discuss with client in approval call, standard is 2 years'
e-mailadres > Bewaar termijn > 'Discuss with client in approval call, standard is 2 years'

Delen van persoonsgegevens met derden

HAPPY DAYS van marsbergen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HAPPY DAYS van marsbergen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

HAPPY DAYS van marsbergen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HAPPY DAYS van marsbergen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HAPPY DAYS van marsbergen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computer bestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar p.demeere@online.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HAPPY DAYS van marsbergen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HAPPY DAYS van marsbergen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@happydaysvanmarsbergen.nl

Instructie's Airportvervoer

Reservering

Of via uw reisbureau waar u reis is geboekt of via Internet indien uw reisbureau geen deelnemer is. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het juist opgeven van data / tijden.
Bij wijzigingen op de terugreis, stuur een SMS met de nieuwe vluchtgegevens.

Betalingen

De rit dient bij vooruit betaling contant/giro te worden voldaan aan de chauffeur of als anders overeengekomen te worden voldaan.

Ophalen

Van huis naar vliegveld dient men er rekening mee te houden dat de chauffeur met een marge van vijftien minuten voor dan wel na de gewenste afhaaltijd kan arriveren. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht klaar te staan. U kunt ook van meerdere adressen worden opgehaald, informeer naar de mogelijkheden en tarieven.

Bagage

Max. één koffer en één stuk handbagage of wat in de koffer bak past per betalende passagier. Extra bagage mits dit vooraf is aangemeld, anders is huur van een bagagewagen mogelijk. Standaard formaat 70 x 20 cm. Bij extreem gewicht of formaat mag de chauffeur de opdracht ter plekken weigeren.

Winterkleding service

Gaat u op vakantie naar een zomers adres in de winter dan is het meenemen van de winterjas een extra bagage die u op uw vakantie adres niet gebruikt. Als extra service wordt u aangeboden gratis opslag van uw winterjas.

De kleding wordt in een hoes stofvrij opgeslagen. Bevestig uw naam aan de jas en de kleding wordt door de chauffeur weer meegenomen als u terugkomt en u hoeft dan niet in de kou over straat. De opslag blijft wel op eigen risico van de opdrachtgever.

Aanmelden STA balie

U wordt op gehaald bij de STA balie in de hal van Schiphol. (zie plattegrond). U dient zich hier altijd aan te melden bij de medewerkers. U mag hier niet weg gaan voordat u door de chauffeur bent opgehaald.
Als u niet bij de STA balie bent te vinden worden u extra wachtkosten in rekening gebracht. U dient zich binnen één uur na landing aan te melden bij de S T A balie, (geldt alleen op Schiphol) overige vliegvelden bij Meetingpoint. Is dit niet mogelijk door diverse omstandigheden dient u dit telefonisch te melden.

Vertragingen onderweg

HAPPY DAYS kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van vertragingen, die tot gevolg hebben dat u een aansluiting mist. U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit te voorkomen. Bij vermissing van bagage of andere onverwacht oponthoud op de luchthaven, dient u direct contact op te nemen. HAPPY DAYS kan nimmer aansprakelijk gesteld worden als een vlucht eerder of later aankomt dan geplande aankomsttijd er geen garantie gegeven worden dat u wordt opgehaald binnen de gebruikelijke tijd. U wordt altijd zo spoedig mogelijk opgehaald.

Terugreis

Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door te geven. Alleen een wijziging van vluchtnummer en nieuwe aankomsttijd dient u te melden.

Kinderzitjes

U dient hier zelf zorg voor te dragen. De zitjes worden gratis voor u in bewaring genomen. Altijd naam en adres label bevestigen aan stoeltje. Babyzitjes voor kinderen van 0 tot 9 maanden, Kinderzitjes van 9 maanden tot 4 jaar, Kindergordels / zittingverhoger voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar of kinderen tot 1.35 mtr.

Wijziging in uw opdracht

Het niet tijdig (24 uur voor aankomsttijd) doorgeven van omstandigheden waardoor uw aankomst c.q. vertrektijden / vluchtgegevens wijzigen kan het recht voor de betreffende rit komen te vervallen. Wijzigingen aangeven bij voorkeur per SMS, fax, e-mail.

Annuleringen

Annuleringen tot 24 uur voor opdracht wordt 50 % in rekening gebracht, binnen 24 uur wordt 100% in rekening gebracht.

Overmacht

Bij overmacht en het niet kunnen uitvoeren van een gedeelte of volledige opdracht zal eventueel vooruit betaalde gelden worden gecrediteerd over het gedeelte dat niet kan worden uitgevoerd.

Zie algemene voorwaarden

wijzigingen en of typefouten ondervoorbehoud
Onderdeel van HAPPYDAYS van Marsbergen - www.happydaysvanmarsbergen.nl